Εταίροι

low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH (Γερμανία)

low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 ως θυγατρική γενική εταίρος της προτεσταντικής κοινότητας του Düren.

EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION (Ελλάδα)

Eurotraining είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός εθνικής εμβέλειας, που ειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και διαφόρων άλλων ευκαιριών κατάρτισης για ενήλικες. Κύριος στόχος της είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της να είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικές ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

CEPROF – Centros Escolares De Ensino Profissional Lda (Πορτογαλία)

CEPROF είναι τα αρχικά για “Centros Escolares de Ensino Profissional”, που σημαίνει “Σχολικά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Πρόκειται για μια Μικρομεσαία Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1991 ειδικά για τη δημιουργία της Επαγγελματικής Σχολής του Espinho (ESPE – Escola Profissional de Espinho) – που δημιουργήθηκε επίσης το 1991 και είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πορτογαλία (μέχρι το 2004 όλα τα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Πορτογαλία ήταν ιδιωτικά).

APSU – Associação Portuguesa De Start-ups (Πορτογαλία)

Portuguese Association of Start-Ups (APSU) είναι μια ένωση που συγκεντρώνει τις πορτογαλικές νεοφυείς επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών που θα υποστηρίξουν τελικά την υλοποίηση των επιχειρήσεων αυτών.

die Berater Unternehmensberatungs GmbH (Αυστρία)

βασική αρμοδιότητα της die Berater Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων. Η die Berater® προσφέρει ολιστικές συμβουλές, προπονεί εργαζόμενους και διευθυντές και ειδικεύεται σε σεμινάρια κοινωνικών δεξιοτήτων, γλωσσών και πληροφορικής.

Background

>>

Objectives

>>

Activities

>>

Background

>>

Objectives

>>

Activities

>>