Δραστηριότητες

Για την επίτευξη των στόχων του έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Συγκριτική αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών για τη βιώση μαγειρική και άλλου σχετικού περιεχομένου σε 4 χώρες

100 συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βιομηχανίας γαστρονομίας

4 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με 12 εμπειρογνώμονες σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βιομηχανίας γαστρονομίας

20 καλές πρακτικές για τη βιώσιμη μαγειρική

Παραγωγή 4 εθνικών και 1 παγκόσμιας έκθεσης με θέμα “State of the Art and Good Practices concerning Sustainable Cooking”

Καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα μαγειρικής ΕΕΚ με θέμα “Βιώσιμη Μαγειρική”

Δημιουργία μιας ενότητας ΕΕΚ για τη βιώσιμη μαγειρική που θα ενσωματωθεί στα μαθήματα ΕΕΚ γαστρονομίας

Εκπόνηση μιας πλατφόρμας κατάρτισης με το περιεχόμενο και τους πόρους της ενότητας

12 συναντήσεις αξιολόγησης και επικύρωσης με 36 εμπειρογνώμονες σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και βιομηχανίας γαστρονομίας

Δοκιμές λειτουργικότητας και ευχρηστίας της πλατφόρμας με τουλάχιστον 40 ενδιαφερόμενους

Final phase

Πιλοτική δοκιμή με 8 εκπαιδευτές και 80 εκπαιδευόμενους

Διαδικτυακή δραστηριότητα show-cooking με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους από όλες τις χώρες

7 πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις και 1 τελικό συνέδριο (σύνολο: 170 συμμετέχοντες)

Δημιουργία τελικής έκδοσης: “Προώθηση της βιώσιμης μαγειρικής στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο”

VET-ECOoking – Show Cooking Activity

Υπόβαθρο

>>

Δραστηριότητες

>>

Εταίροι

>>

Υπόβαθρο

>>

Δραστηριότητες

>>

Εταίροι

>>