Υπόβαθρο

Ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ξεκινήσει από το πιάτο μας. Ανάλογα με τις επιλογές μας, μπορούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μαζικής γεωργίας, της βιομηχανικής αλιείας και της κτηνοτροφίας, που είναι γνωστό ότι είναι από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες και οδηγούν σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα: τα τροφικά απόβλητα. Εστιάζοντας μόνο στη βιομηχανική αλιεία, για παράδειγμα, εκατομμύρια άνθρωποι σε χώρες με διατροφικό έλλειμμα θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει τον υποσιτισμό, αν δεν γινόταν υπεραλίευση και δεν κατανέμονταν άδικα οι τοπικοί πόροι. Στην παρούσα φάση σπαταλάμε πρωτεΐνες που θα ήταν αρκετές για 72 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους ετησίως, επειδή η αλιευτική δραστηριότητα δεν έχει μακροπρόθεσμη διαχείριση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες που κινητοποιούν αυτή την κοινοπραξία και στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά το ήμισυ, προτείνοντας τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2023. Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των τροφίμων, η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) παρουσίασε πέντε κύριους άξονες για την ανάπτυξη του θέματος:

1. Βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων

2. Ανάληψη άμεσης δράσης για τη διατήρηση, προστασία και ενίσχυση των φυσικών πόρων

3. Προστασία των αγροτικών μέσων διαβίωσης και βελτίωση της ισότητας και της κοινωνικής ευημερίας

4. Βελτίωση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, ιδίως έναντι της κλιματικής αλλαγής και της αστάθειας των αγορών

5. Προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των φυσικών και ανθρώπινων συστημάτων

Το περιβάλλον δεν είναι ο μόνος ωφελούμενος που έχει ανάγκη τη βιώσιμη διατροφή. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο σημείο:

το 2017, ένας στους πέντε θανάτους στην ΕΕ οφειλόταν σε ανθυγιεινή διατροφή. Μια υγιεινή, βασισμένη στα φυτά διατροφή μειώνει τον κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή ασθενειών και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του διατροφικού μας συστήματος. Ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων έχει αντιληφθεί το παραπάνω και έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι προς έναν πιο υγιεινό, φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής – αυτό μεταφράζεται σε μια ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, λιγότερη ζωική πρωτεΐνη, μαγειρική χωρίς απόβλητα και πιο πράσινα εστιατόρια. Το πρόγραμμα VET-ECOoking αντλεί κομμάτια από αυτές τις ανάγκες και δεσμεύεται να βελτιώσει το περιβάλλον μέσω της βιώσιμης μαγειρικής. Θα γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στα μαθήματα ΕΕΚ στον τομέα της μαγειρικής, αναπτύσσοντας μια ενότητα κατάρτισης σχετικά με τη βιώσιμη μαγειρική που απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους ΕΕΚ. Το έργο αυτό θα καλύψει, λοιπόν, τέσσερις κύριες ανάγκες: την περιβαλλοντική ανάγκη για μείωση των αποβλήτων τροφίμων, την ανθρώπινη ανάγκη για μια πιο υγιεινή διατροφή, την ανάγκη της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον τομέα της βιώσιμης μαγειρικής και την ανάγκη της ΕΕΚ να καινοτομήσει και να αναβαθμίσει τα προγράμματα σπουδών μαγειρικής ώστε να ανταποκρίνονται στα πιο πρόσφατα πρότυπα.

Στόχοι

>>

Δραστηριότητες

>>

εταίροι

>>

Objectives

>>

Activities

>>

Partners

>>