Στόχοι

Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ενότητας σχετικά με τη βιώσιμη μαγειρική, η οποία θα συμπεριληφθεί στα εθνικά προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα EEK στον τομέα της μαγειρικής. Η λογική πίσω από το VET-ECOoking είναι ότι όλοι οι επαγγελματίες της μαγειρικής θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν θέματα όπως ο αντίκτυπος της μαζικής παραγωγής τόσο στον άνθρωπο όσο και στον πλανήτη, ως συντελεστές της γαστρονομικής εμπειρίας. Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη της ΕΕ στερούνται αποτελεσματικών προσφορών ΕΕΚ όσον αφορά την παροχή βιώσιμων μαγειρικών δεξιοτήτων. Επομένως, είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν τα προσόντα και οι ικανότητες των μελλοντικών επαγγελματιών μαγειρικής, έτσι ώστε οι εν λόγω επαγγελματίες να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με κατάλληλους τρόπους, σεβόμενοι όχι μόνο την διαφορετικότητα των αναγκών των πελατών, αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διαφορετικές κουζίνες και τις απαραίτητες αναπροσαρμογές. Με την κατάλληλη εκπαίδευση, όπως αυτή που θα προσφέρει το VET-ECOoking, οι μελλοντικοί επαγγελματίες μαγειρικής, που σήμερα παρακολουθούν την ΕΕΚ, μπορούν να σερβίρουν σε όλους νόστιμο, βιώσιμο φαγητό, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής του πελάτη.

Συνοψίζοντας, το έργο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων:

Δημιουργία μιας εκπαιδευτικής ενότητας για τη “Βιώσιμη Μαγειρική” για σπουδαστές ΕΕΚ στον τομέα της μαγειρικής

Ανάπτυξη σκληρών και ήπιων δεξιοτήτων των σπουδαστών ΕΕΚ για την προετοιμασία βιώσιμης, υψηλής ποιότητας γαστρονομίας και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής

Καλύτερη προετοιμασία των σπουδαστών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο χώρο εργασίας, με έμφαση στις πιο πράσινες διατροφικές επιλογές

Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ΕΕΚ στον τομέα της μαγειρικής

Χρήση της μαγειρικής ως αφετηρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (συγκεκριμένα τους αριθμούς 2, 3, 6 και 12)

Το έργο θα παράξει τα ακόλουθα κύρια αποτελέσματα:

Δημοσίευση 4 εθνικών και 1 παγκόσμιας έκθεσης σχετικά με: “State of the Art and Good Practices concerning Sustainable Cooking”

Δημιουργία 1 ενότητας ΕΕΚ για τη βιώσιμη μαγειρική που θα ενσωματωθεί σε μαθήματα ΕΕΚ γαστρονομίας (διαθέσιμη σε 4 γλώσσες)

Δημιουργία μιας πλατφόρμας εκπαίδευσης με τα περιεχόμενα και τους πόρους της ενότητας, και

Μια τελική δημοσίευση σχετικά με: “Προώθηση της Βιώσιμης Μαγειρικής στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο”

Υπόβαθρο

>>

Δραστηριότητες

>>

Εταίροι

>>

Υπόβαθρο

>>

Δραστηριότητες

>>

Εταίροι

>>